MEANDER FESTIVAL

...TWO DAYS OF INCREDIBLE MUSIC, THEATRE, FIRE & ART IN A MAGICAL PLACE FOR ALL THE FAMILY

A Maze in Tchaiovna, in co-operation with žižkovšiškaRoztoč fest - Prague Multi-circus FestivalLazy River Hostel - Loket and Doupovský dvoreček are pleased to announce our 3rd official outdoor festival will be happening on the 29th and 30th June 2018 at the new location of Valeč, near Karlovy Vary. 

Doupovský dvoreček ve Valči ve spolupráci s čajovnou 'A Maze in Tchaiovna', žižkovšiška a 'Lazy River Hostel - Loket' vám s potěšením představují svůj třetí oficiální outdoorový festival, který se bude konat 29. a 30. června 2018 v obci Valeč nedaleko Karlových Varů.

------------------------


''Meander Festival" will be full of high quality music, art, fire and theatre in the serene forested hills of Western Bohemia. There will be incredible live music, theatre, DJ's, fire dancing, stalls, art installation, fancy dress - Saturday, workshops and children's area.

Festival Meander nabídne kvalitní muziku, umění, oheň a divadlo v prostředí klidných, zalesněných kopců západních Čech. Můžete se těšit na fantastickou živou hudbu, divadlo, DJ's, tanec s ohněm, stánky, umělecké instalace, neděli v maškarních kostýmech, workshopy a dětský koutek.

Independence and diversity is a fundamental part of the identity, not simply promoting one style of music, art or performance but throwing open the gates to every kind of expression and celebration, something for everybody and the freedom to enjoy it as you want to! With a sense of unity, humanity between all people.

Nezávislost a rozmanitost jsou hlavní myšlenkou festivalu, nejde o pouhou podporu jednoho stylu hudby, umění nebo představení, ale o otevření dveří všem druhům projevu a oslavu, kde si každý najde to své a každý si ji užije po svém. S pocitem pospolitosti, humanity mezi všemi lidmi.

Heavily involving the local community, the festival will be a chance to experience something magical and fun with many visible influences coming from the Free Festival scene as well as British festivals such as Secret Garden Party and Shambala.

Díky významnému zapojení místní komunity bude festival nabízet šanci zažít něco magického, zábavu s mnoha viditelnými vlivy pocházejícími z Free Festival scény, stejně jako britské festivaly Secret Garden Party a Shambala.

TRANSPORT

Je několik možností jak se dopravit na Meander festival ve Valči. Zde je výběr

GPS: 50°10'26.871"N, 13°15'16.427"E
 

There are many ways to travel to Meander Festival in Valeč. Here is a selection

GPS: 50°10'26.871"N, 13°15'16.427"E

BY "MEANDER BUS"

Pro zájemce je možnost rezervovat si sedadlo v našem Meander busu, který poveze “Meanderery” z Prahy do Valče.
 

Rezervujte si své místo v Meanderbusu ihned pořízením jízdenky zde: https://goout.net/en/tickets/meander-festival-2018/cqmc nebo na zasláním emailu na andy@tchaiovna.cz s předmětem “Meanderbus”. Počet míst je limitovaný, rezervujte tedy prosím co nejdříve. Rezervace je možná do úterý 26.6.

For those that are interested, you can reserve a seat in our Meander Bus which will be taking "Meanderers" from Prague to Valeč.

 

Reserve your place on the Meanderbus now by purchasing a ticket on https://goout.net/en/tickets/meander-festival-2018/cqmc or by emailing andy@tchaiovna.cz with the subject "Meanderbus". Places are limited so please reserve at your earliest opportunity. Bookings can be made until Tuesday 26th June.

 

Cesta na Meander festival….. | Going to Meander Festival.....

Prague -> Valeč

FRIDAY | 14.00 and 18.00

Cesta z Meander festivalu… | Returning FROM Meander Festival.....

Valeč -> Prague

SUNDAY | 12.00 and 16.00

 

Cena je 200Kč ZA JEDNU CESTU, autobusy vyjíždí z Prahy 6.

The price will be 200 CZK EACH WAY and the buses leave from Prague 6.

BY CAR

Cesta autem je určitě nejjednodušší. Valeč leží blízko dálnice č.6 (značena také jako E48), která vede z Prahy do Karlových Varů. Přibližně 30km před Karlovými Vary (u Lubence) se dálnice kříží s malou silnicí č.194, která vás zavede přímo do Valče. Těsně před vjezdem do Valče zatočte doleva skrz bránu a pokračujte na pozemky festivalu.

GPS: 50°10'26.871"N, 13°15'16.427"E


​Prosím mějte na paměti malé parkovné 150,- za vůz.

Travelling by car is by far the easiest. Valeč lies near highway no.6 (also marked as E48) which goes from Prague to Karlovy Vary. Approximately 30km ahead of Karlovy Vary (near Lubenec), this highway is crossed by a small road no.194 that will take you directly to Valeč. Right before you enter Valeč, turn left through a gate and continue to the festival grounds.

GPS: 50°10'26.871"N, 13°15'16.427"E

Please note there will be a small parking fee of 150CZK per vehicle.

BY BIKE

Respektujte životní prostředí a jeďte na kole! Nejekologičtější možnost jak se do Valče dopravit.​

Respect the environment and travel by bike! the most eco-friendly way of travelling to Valeč

BY TRAIN

Doporučujeme vlak před autobusem, jelikož je to jednodušší. Jedete-li vlakem, vystupte na nádraží v Libkovicích, vlaky sem jezdí přes Rakovník. Z Libkovic musíte pokračovat pěšky, ale je to jen 5km (přes Kostrčany a Jiřeň).

Můžete si stáhnout mapu s vyznačenou trasou.

We suggest you use a train rather than a bus, since it’s much easier. If going by train, get off at Libkovice station. The trains go here via city Rakovník. From Libkovice you must continue on foot, but it’s just 5km (via Kostrčany and Jiřeň).

You can download a map with the marked trail.

BY PUBLIC BUS

Autobusy do Valče jedou ze Žlutic, Bochova, Verušiček nebo Lubence. V případě cesty z Prahy dojeďte nejdřív do Lubence a odtud lokálním autobusem do Valče, který ovšem nejezdí moc často

Buses to Valeč go from Žlutice, Bochov, Verušičky or from Lubenec. If going from Prague, get to Lubenec first and from there local buses go to Valeč - not very often though.

ACCOMODATION

Stanování na Meander Festivalu je zdarma s přístupem k pitné vodě na místě. Pro větší pohodlí můžete využít několika možností ubytování přímo ve Valči.

Camping at Meander Festival is free with water provided on site. For those who prefer to have modern comforts, there are a variety of options in nearby Valeč .

COLOURFUL DAY

Sobotní den na Meander Festivalu bude zaměřen na barvy a rádi by jsme povzbudili návštěvníky k tomu, aby se oblékli do barevných šatů a kostýmů. Nejlepší model vyhraje speciální cenu! 
 

On Saturday at Meander Festival, we will be having a colourful themed day and would like to encourage visitors to wear bright colourful clothes and costumes/fancy dress. The best costume will win a special prize! 

 

VOLUNTEERS

Hledáme mezi sebe nadšené dobrovolníky, kteří mají zájem se na této krásné akci podílet a společně postavit festival, zajistit jeho poklidný průběh a na závěr vše sklidit. Meander je jedinečný festival s příjemnou atmosférou, pořádaný malým přátelským týmem. 
Meander je festival s minimálním rozpočtem, budeme si tedy vážit každé pomoci a na oplátku - kromě volného vstupu a žetonů na drinky - se budeme snažit nabídnout i skvělý zážitek a cennou zkušenost s pořádáním festivalu.

Pokud máte zájem, napište na emailovou adresu helenfellova@gmail.com následující údaje:
Jméno:
Telefonní číslo:
Časové možnosti:
Můžu pomoct s přípravou festivalu v pátek nebo s úklidem v neděli?
Umím poskytnout první pomoc?
Mám nějaké zkušenosti s pořádáním festivalu?

Meander Festival is looking for a strong team of enthusiastic volunteers to help us make it all come together; build the festival, run the event and clear it all away again afterwards. Meander is organised by a small, friendly team who create this intimate and unique music festival. Meander Festival is run on a minimal budget, so we truly appreciate your contribution and in return, as well as free entry to the festival and drinks tokens, we aim to provide a highly enjoyable experience and a valuable insight into how a festival runs.

If you are interested please email helenfellova@gmail.com with the subject MEANDER VOLUNTEER including the following details; 
Name;
Phone number;
Times of availability; 
Can help with set-up on Friday or pack down on Sunday;
First Aider?
Any previous stewarding or relevant experience?

AN ENVIRONMENTAL FESTIVAL
Meander Festival 2018 will be clean, green and respectful to it's environment - using locally sourced food where possible, recycling facilities in abundance, environmentally friendly toilet facilities plus 100% renewable sources for all glasses and culinary items.
Guests are encouraged to bring their own plates and drinking vessels with them too! Discounts will be given to anyone who brings their own reusable cup!

Zeptejte se nás cokoli...

  Ask us something..

FESTIVAL MAP

Sledujte tento prostor! Watch this space!

STUFF TO DO NEARBY

The first written mentions of Valeč date from 1358, but it’s clear that settlements were here thanks to it’s convenient location even long before that. The landmark of Valeč is, without doubt, the castle which throughout history switched it’s lords and with them it’s face. In 1976 a fire significantly damaged the building. The effects of it are unfortunately visible to this day, due to insufficient fundings...

The last count of Valeč was count Larisch in 1945, after that the castle was caught in the turmoil of history. The administration was run by Organization of political prisoners, Central management of state forests and farms, the castle also served as a provisional home for Korean children and as an orphanage. At that time, it had to be shut down because of the devastating fire.

Integral part of the castle is a large park known for it’s gallery of sculptures made by baroque artist Matyáš Bernard Braun. Another historical sight you mustn’t miss is the summer residence - it’s a tradition already that every year a unique site-specific exhibition takes place here during the festival. Nearby stands an obelisk with signitures of the Korean kids still visible alongside signitures and messages from the present.

If you get tired of walking around, stop by the tiny but lovely café Prádelna (=laundry room, which was originally the purpose of this small building). It’s run in collaboration with our association and it’s one of many signs that we really care about long term upgrades in the town.

Last but not least is the beautiful church of the Holy Trinity and before it - the column of the Holy Trinity with more Braun’s sculptures.
DOUPOV MOUNTAINS

The Doupov mountains surround Valeč and even though it’s partially a military area, there are many places accessible to the public, marked with touristic marks. From Stráž nad Ohří you can head to a mountain called “Heavenly rock” and from there continue to the ruins of “Angelic castle”. Apart from many other hills and ruins, try visiting the “Rockery of the elves” - rather unusual cave formations named after an old elf legend.
SWIMMING

The closest pool is in Žlutice - a village just 1 km away. If you have a car, it’s easy to get to other outdoor swimming pools in Podpořany or in Krásný dvůr.

However great summer swimming is, we strongly appeal to your common sense - swimming in sweltering heat (especially while under influence) can be dangerous and fatal.

© 2018 Meander Festival. Created by A Maze in Tchaiovna

Zůstaňte naladěni
Stay tuned
Partneři festivalu
  • Black Facebook Icon
  • teapot white logo
  • Instagram Social Icon
Untitled.png
karlovary vary.png